Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Wtorek, 21 listopada 2017 r.
Imieniny obchodzą: Janusz, Konrad, Albert, Maria, Regina

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego

Informacje o nowym systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi


 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miasto stanie się odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ma obowiązek zorganizować system tak, by jak najmniej odpadów podlegało składowaniu a jak najwięcej było przetwarzanych.

Co to oznacza dla mieszkańca?

Od 1 lipca 2013 roku miasto Tomaszów Lubelski przejęło na siebie obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę przez mieszkańca za gospodarowanie odpadami, nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta, którzy powinni zawrzeć stosowną umowę z firmą odbierającą nieczystości.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierać będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim, któro zostało wybrane w drodze przetargu.

 

Telefony kontaktowe

Informacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi udzielne są:

– Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, Wydział Budżetu i Finansów, ul. Lwowska 57, pokój nr 7, tel. 84 664-37-40, wew. 56

– Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Lwowska 53, pokój nr 9, tel. 84 664-39-93, wew. 28

– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37a Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu tel. 84 664 2461, 84 664 5118.

Wersja do druku Generuj PDF

Postępowanie z popiołem i innymi odpadami

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
Informuję, że od dnia 1.01.2017 roku nastąpiła zmiana sposobu postępowania z popiołem wytworzonym przez mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski. Popiół, jako odpad biodegradowalny należy umieszczać w brązowych workach, przeznaczonych do zbierania bioodpadów, które są dostarczane przez pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.

Należy wrzucać w worek brązowy:

Odpady ulegające biodegradacji, a w szczególności:
trawa i liście, kwiaty cięte i doniczkowe, rozdrobnione krzewy i gałęzie, nienadające się do spożycia owoce i warzywa, trociny, popiół z palenisk domowych, obierki z owoców i warzyw.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW
MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI PRZEZ PGKIM SP.Z O.O. W 2017 ROKU


---