Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Piątek
14°
 
Czwartek, 6 maja 2021 r.
Imieniny obchodzą: Filip, Judyta, Jan, Jakub, Benita

Przygotowania do zimy 2020/2021

18.11.2020

Przygotowania do zimy 2020/2021

      17 listopada br. w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, odbyło się spotkanie kierownictwa służb i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski, Sekretarz Miasta Janusz Brodowski, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji nadkomisarz Bogdan Kulas, Dyrektor MZD Tadeusz Wagner, Dyrektor MOPS Adam Skorniewski, Dyrektor OSiR Stanisław Pryciuk, Z-ca Dyrektora PCPR Renata Komadowska, Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień Monika Nocek, Inspektor ds. Obronnych Andrzej Mandziuk.

      Przygotowanie do sezonu zimowego jest szczególnie istotne w tym roku, gdy zmagamy się z epidemię wywołaną chorobą SARS-CoV-2. Podczas spotkania omówiono stan przygotowań do okresu zimowego, uzgodniono procedury postępowania z osobami bezdomnymi, zagrożonymi zamarznięciem oraz potrzebującymi pomocy z powodu wieku, samotności i problemów z poruszaniem się.

      Wskazano również miejsca na terenie miasta, które w okresie utrzymywania się mrozów wymagają wzmożonej kontroli.

      W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Burmistrz Miasta zwraca się z apelem o alarmowanie o zagrożeniach.

 

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta Tomaszów Lubelski

            W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, aktualną sytuacją epidemiczną oraz potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Miasta Tomaszów Lubelski, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jaki pozostałych osób, zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy,
prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim tel. 84 665 97 94
  • Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim – tel. 47 81 54 210
  • Lubelski Urząd Wojewódzki – bezpłatny telefon interwencyjny tel. 987
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach – tel. 84 661 95 87
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim – tel. 84 663 42 98

Ponadto został uruchomiony dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego
telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych
tel. 782 869 888

      Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

      Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa lubelskiego dostępne są w siedzibie w/w instytucji oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie pod adresem: https://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych

 

Wersja do druku Generuj PDF
---