Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
21° 16°
Czwartek
28° 17°
 
Środa, 5 sierpnia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Oswald, Maria, Stanisława, Marian, Stanisław, Emil, Karolina

Odnawialne Źródła Energii

06.05.2020

Dzisiaj, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisania umowa na dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Mieście Tomaszów Lubelski” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19, w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014 – 2020.  Wartość projektu: 5 647 700, 40 z ł. Dofinansowanie: z UE 3 109 428, 00 zł.

Czas realizacji: 03.08.2020 do 31.12.2021

Niniejszy projekt jest realizowany w trybie parasolowym, obejmuje budowę:

  • instalacji fotowoltaicznych,
  • kolektorów słonecznych,
  • kotłów na biomasę,
  • pomp ciepła

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego (ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez obniżenie emisji pyłów, gazów do atmosfery), wzrost wykorzystania OZE, poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

Projekt pozwoli na osiągnięcie wskaźników produktu: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 342 szt. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 125 szt.

Projekt pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu:

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 1128,5733 Mg/rok
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo  wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE -1054,8000 MWhe/rok
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 1054,8000 MWhe/rok Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 1187,3830 MWhth/rok
  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 1187,3830 MWhth/rok

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,8303 MWth Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 1,0548 MWe Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 1,8851 MW.

W projekcie zostaną wdrożone inteligentne systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

Wersja do druku Generuj PDF
---