Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
18°
Niedziela
18°
 
Sobota, 19 września 2020 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Konserwator urządzeń basenowych

05.03.2020

Konserwator urządzeń basenowych

Praca w systemie zmianowym, również w soboty i niedziele

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • niekaralność
 • umiejętność w pracy w zespole,
 • obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku konserwatora basenu,
 • solidność i samodzielność,
 • mobilność i dyspozycyjność czasowa.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w obsłudze technicznej basenu oraz w serwisowaniu instalacji basenowych,
 • uprawnienia do przeglądu urządzeń grzewczych,
 • uprawnienia do wykonywania prac na wysokości,
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP w zakresie:
  - eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych
  - eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń cieplnych
 • znajomość technologii uzdatniania wody basenowej,
 • znajomość zagadnień dotyczących wentylacji pomieszczeń.
 • umiejętność posługiwania się komputerem na podstawowym poziomie w zakresie Pakietu MS Office.

Zakres wykonywanych na stanowisku pracy zadań:

 • obsługa i nadzór nad urządzeniami basenowymi - utrzymanie właściwych parametrów urządzeń uzdatniania wody, w szczególności: pomp, central wentylacyjnych, filtrów, wymienników,
 • konserwacja urządzeń filtrujących, ogrzewających wodę w basenie,
 • konserwacja systemu wentylacji,
 • uzupełnianie środków chemicznych zgodnie z instrukcją,
 • obsługa, naprawa i konserwacja elektrycznych urządzeń znajdujących się w obiekcie,
 • czyszczenie dna basenu odkurzaczem wodnym,
 • dbanie o porządek wewnątrz i na zewnątrz obiektu,

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie posiadanych świadectw pracy,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska konserwatora urządzeń basenowych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji związanej z realizacją postępowania kwalifikacyjnego w naborze na stanowisko konserwatora urządzeń basenowych

Inne informacje:

 1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Oferty należy składać na adres:
  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia”
  ul. Aleja Sportowa 8
  22-600 Tomaszów Lubelski
  z dopiskiem „OFERTA PRACY NA STANOWISKO KONSERWATOR” pocztą lub osobiście w sekretariacie Ośrodka (w godz. 8.00-15.00) w terminie do 20 marca 2020 roku do godziny 14.00.

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, dokumenty pozostałych kandydatów nieodebrane do dnia 31.03.2020r. zostaną zniszczone komisyjnie.

Wersja do druku Generuj PDF
---