Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Piątek
14°
 
Czwartek, 6 maja 2021 r.
Imieniny obchodzą: Filip, Judyta, Jan, Jakub, Benita

Fundusz Dróg Samorządowych

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.WIEJSKIEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

DOFINANSOWANIE - 329 162,00 zł.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJ - 658 324,00 zł.

Realizowana droga zlokalizowana jest w północno - wschodniej części miasta z włączeniem w drodze powiatowej ul. Szopena. Zadanie obejmuje budowę odcinka od km 0+236 do km 0+524 o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem ulicznym oraz systemem odprowadzenia wód opadowych. Obszar inwestycji obejmuje teren zainwestowany budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym.

Celem przewodnim realizacji tego przedsięwzięcia drogowego jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych w tej części miasta.


FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111875L UL.ROBOTNICZEJ

OD KM 0+010 DO KM 0+636 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

DOFINANSOWANIE - 

884 194,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI - 

1 473 657,73 zł.

Realizowana droga zlokalizowana jest w północnej części miasta, po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 850 – ul. Łaszczowieckiej i wschodniej stronie drogi krajowej nr 17 – ulicy Zamojskiej oraz po południowej stronie realizowanej obecnie obwodnicy miasta stanowiącej przyszłą drogę ekspresową S17. Zadanie obejmuje I część przedsięwzięcia - odcinek A-B-C-D' od km 0+010 do km 0+636 wraz z budową przyszłego włączenia do drogi gminnej na terenie wsi Sabaudia, gmina Tomaszów Lubelski.
Celem przewodnim realizacji tego przedsięwzięcia drogowego jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój terenów inwestycyjnych w tej części miasta.

 

 


ROK 2020


Zdjęcia 2020-09-25


Zdjęcia 2020-07-08


W dniu 8 maja 2020 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim na realizację zadania drogowego pn. Budowa drogi gminnej Nr 111875L ul. Robotniczej od km 0+010 do km 0+636 w Tomaszowie Lubelskim. Wartość umowna tego przedsięwzięcia to 1 502 432,31 zł. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w roku bieżącym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 – zadanie jednoroczne). Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji burzowej, oświetlenie uliczne wraz z usunięciem kolizji energetycznych oraz wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej. Inwestycja ta daje możliwości rozwoju terenów inwestycyjnych w północno-wschodniej części miasta.


W dniu 27 kwietnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką, a Burmistrzem Miasta Wojciechem Żukowskim o dofinansowaniu z budżetu państwa inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej Nr 111875L ul. Robotniczej od km 0+010 do km 0+636 w Tomaszowie Lubelskim. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w roku bieżącym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 – zadanie jednoroczne). W dniu 8 maja 2020 roku zostanie podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim na realizację zadania. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji burzowej, oświetlenie uliczne wraz z usunięciem kolizji energetycznych oraz wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej. Inwestycja ta daje możliwości rozwoju terenów inwestycyjnych w północno – wschodniej części miasta


Zdjęcia 2020-04-29

---