Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Niedziela, 14 sierpnia 2022 r.
Imieniny obchodzą: Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

Absolutorium dla Burmistrza

24.06.2022

Absolutorium dla Burmistrza

      Rada Miasta Tomaszów Lubelski jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta Wojciechowi Żukowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za ubiegły rok.

      Obrady XLV sesji VIII kadencji Rady Miasta odbyły się 23 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. W pierwszej części sesji burmistrz złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami, informując m.in. o aktualnie realizowanych w mieście inwestycjach.

      Najważniejszym punktem XLV sesji Rady Miasta było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Przed udzieleniem absolutorium, radni po rozpatrzeniu Raportu o stanie miasta Tomaszów Lub. jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Następnie również jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok.

      W dalszej części sesji Rada Miasta uchwaliła program osłonowy Miasta Tomaszów Lubelski „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok”. Program skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program obejmuje: wsparcie społeczne i psychologiczne, wsparcie mające na celu ułatwienie dostępności do szczepień przeciw COVID-19 oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

      Radni przyjęli uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy gmin „Partnerstwa Roztocze Środkowe” przy realizacji strategii partnerstwa oraz tworzeniu nowych wspólnych projektów zintegrowanych. Przyjęto także Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski oraz określono zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto Rada Miasta negatywnie zaopiniowała dwa wnioski złożone przez spółki Arminotto i Provitel z Warszawy dotyczące lokalizacji kasyna gry przy ul. Robotniczej w Tomaszowie Lubelskim.

Wersja do druku Generuj PDF
---