Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Piątek, 20 maja 2022 r.
Imieniny obchodzą: Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

Konsultacje społeczne

09.05.2022

Firma Egis Poland Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. projekt STEŚ Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla „Budowy linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”

 

Na obecnym etapie trwa proces konsultacji społecznych na terenach objętych obszarem analizy wzdłuż projektowanego odcinka linii kolejowych. W ramach realizowanego aktualnie etapu prac nad studium wykonalności dla planowanej inwestycji na wskazanym odcinku określany jest szczegółowy przebieg wariantów. Wybór optymalnego wariantu uwzględniającego wszystkie konieczne aspekty w tym ekonomiczne, środowiskowe i techniczne pozwoli na przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko, a następnie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Konsultacje na tym etapie obejmują rozmowy z mieszkańcami poszczególnych gmin, przez które przebiegają wyznaczone trasowania. Wszelkie uzyskane na tym etapie opinie i uwagi Interesariuszy, w tym jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców wraz z pozostałymi danymi płynącymi z inwentaryzacji przyrodniczej oraz prowadzonych analiz, wpłyną w sposób znaczący na wybór najbardziej optymalnego rozwiązania w danym obszarze.

Na stronie internetowej www.cpk.pl, znajdują się wszystkie informacje dotyczące planowanej inwestycji, a tym także ankieta do wypełnienia.

Zachęcamy jednocześnie do udziału w spotkaniach organizowanych w miejscowościach, obszarów oddziaływania planowany przebiegu wariantów oraz dzielenia się swoją opinią.

Spotkanie w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się we wtorek 24 maja 2022 r.
o godz. 17.00 w sali nr 1 w Urzędzie Miasta przy ul. Lwowskiej 57

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo informacje dotyczące inwestycji, w tym mapy uwzględniające aktualnie nakreślone przebiegi trasowań w obszarze Miast i Gmin, harmonogram spotkań oraz ankietę:

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Budowy linii kolejowej nr 54 Trawniki –Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska –Zamość –Tomaszów Lubelski –Bełżec - Centralny Port Komunikacyjny (cpk.pl)

Wszystkie umieszczone na stronie informacje, w tym harmonogram spotkań są na bieżąco aktualizowane. Dane kontaktowe, na które poza ankietą można kierować swoje uwagi znajdują się na stronie internetowej oraz w udostępnionych materiałach.

 

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

Egis Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

GRUPA ROBOCZA KONSULTACJE
konsultacje.stes@egis-poland.com

Wersja do druku Generuj PDF
---