Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Niedziela, 14 sierpnia 2022 r.
Imieniny obchodzą: Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

XXXVII sesja Rady Miasta

03.12.2021

XXXVII sesja Rady Miasta

3 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady XXXVII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus.

Sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami złożył Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski, informując o aktualnie realizowanych w mieście inwestycjach. Między innymi poinformował, iż 29 listopada odbyło się otwarcie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Podczas obrad XXXVII sesji Rada Miasta przyjęła uchwały dotyczące podatków na 2022 rok. Określono wysokości stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych. Przyjęto także uchwały w sprawach: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego oraz obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie wyboru metody, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Na wzrost ceny miało wpływ to, iż wzrasta ilość odbieranych odpadów, a zmniejszyła się liczba osób deklarujących zamieszkanie na terenie Tomaszowa Lubelskiego.

Rada Miasta przyjęła ponadto mi.in. uchwały w następujących sprawach: w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmiany uchwały nr XXVI/254/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; zmiany uchwały nr XXXIV/343/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2021/2022; udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski; określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków, zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej; zmiany uchwały nr XIV/151/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych; ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Tomaszów Lubelski; przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski oraz części Gminy Tomaszów Lubelski.

Wersja do druku Generuj PDF
---