Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Niedziela, 14 sierpnia 2022 r.
Imieniny obchodzą: Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

26.11.2021

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski 25 listopada br. zorganizowano posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła Zastępca Burmistrza Miasta Renata Miziuk. Tematem przewodnim spotkania było omówienie poziomu przygotowania jednostek organizacyjnych miasta do funkcjonowania w warunkach zimowych.

W spotkaniu prowadzonym przez Z-cę Burmistrza wzięli udział: Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. st.bryg. Mirosław Michoński, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub. podinsp. Mariusz Joniec, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tadeusz Wagner, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Adam Skorniewski, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Stanisław Pryciuk, Z-ca Dyrektora ds. Techniczno- Eksploatacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lub. Ryszard Zyza, Kierownik Oddziału Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lub. Piotr Dziura, Kierownik Zakładu do spraw Bezpieczeństwa Żywności Inspekcji Weterynaryjnej w Tomaszowie Lub. Tomasz Gontarz, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lub. Anna Rechulicz, Sekretarz Miasta Janusz Brodowski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Henryk Nowosad, Inspektor ds. obronnych Andrzej Mandziuk.

Przygotowanie do sezonu zimowego jest szczególnie istotne w tym roku, gdy zmagamy się z epidemię wywołaną chorobą SARS-CoV-2. Podczas spotkania omówiono stan przygotowań do okresu zimowego, uzgodniono procedury postępowania z osobami bezdomnymi, zagrożonymi zamarznięciem oraz potrzebującymi pomocy z powodu wieku, samotności i problemów z poruszaniem się.

Wskazano również miejsca na terenie miasta, które w okresie utrzymywania się mrozów wymagają wzmożonej kontroli.

Po zapoznaniu się z całością informacji Z-ca Burmistrza Renata Miziuk stwierdziła, że miasto jest dobrze przygotowane do rozwiązywania sytuacji kryzysowych, zima nie stwarza większych problemów, zaś wszystkie jednostki i służby na terenie miasta działają na miarę swoich możliwości.

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Burmistrz Miasta zwraca się z apelem o alarmowanie o zagrożeniach.

 

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta Tomaszów Lubelski

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Miasta Tomaszów Lubelski, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób, zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy,
prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim tel. 84 665 97 94

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim – tel. 47 81 54 210

Lubelski Urząd Wojewódzki – bezpłatny telefon interwencyjny tel. 987

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach – tel. 84 661 95 87

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim – tel. 84 663 42 98

Ponadto został uruchomiony dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego

telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych: tel. 782 869 888

 

Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

            Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa lubelskiego dostępne są w siedzibie w/w instytucji oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie pod adresem: https://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych

Wersja do druku Generuj PDF
---