Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Wtorek
12°
 
Poniedziałek, 18 października 2021 r.
Imieniny obchodzą: Juliusz, Łukasz, Julian, Bogumił, Hanna, Klementyna

Program powszechnej nauki pływania

04.10.2021

Tomaszowski Klubu Sportowy „Tomasovia” w ramach Programu powszechnej nauki pływania 'Umiem pływać' realizuje zadanie pn. "Umiem pływać! Zajęcia dla uczniów klas I-III szkół z terenu Miasta Tomaszów Lubelski".

Podstawowym celem projektu jest doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym, a także uświadomienie dzieciom, rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania.

Pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, który doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu.

Cele szczegółowe naszego projektu:

  1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci;
  2. nabycie podstawowych umiejętności pływackich przez uczestników;
  3. profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy u dzieci,
  4. przeciwdziałanie przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród uczniów
  5. wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich,
  6. edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
  7. zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę
  8. uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych.

 

Naukę pływania dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz z dotacji Miasta Tomaszów Lubelski

 

 

Wersja do druku Generuj PDF
---