Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
21° 16°
Czwartek
28° 17°
 
Środa, 5 sierpnia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Oswald, Maria, Stanisława, Marian, Stanisław, Emil, Karolina

Europa dla obywateli w Tomaszowie Lubelskim

02.10.2019

Projekt "Let us act in solidarity in the European Union - cooperation in solving social problems of our municipalities” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”
 
Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast

Udział: projekt umożliwił spotkanie 100 obywateli, z których 50 pochodziło z miasta Grzegorzewo (Litwa)

Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Tomaszowie Lubelskim (Polska) w dniach od 17/09/2019 do 20/09/2019

Krótki opis:

17/09/2019
Pierwszy dzień wizyty w Tomaszowie Lubelskim delegacji z Grzegorzewa rozpoczął się warsztatami o tematyce ułatwienia dostępu do kultury mniejszościom etnicznym zakończonymi dyskusją o bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji kulturowej, która była punktem wyjścia do pracy nad porozumieniem dotyczącym wspólnej budowy tożsamości kulturowej UE. Kolejnym punktem programu były dyskusje poruszające kwestie uprzedzeń oraz zatrudniania imigrantów. Następnie uczestnicy projektu mogli zobaczyć obiekty związane z kulturą Tomaszowa Lubelskiego i okolic podczas wycieczki trasą starej drewnianej architektury. Kolejnym punktem programu były warsztaty na temat metod angażowania społeczeństwa w marginalizowane projekty społeczne i kulturalne. Grupa uczestnicząca w działaniach zarówno ze strony gości jak i gospodarzy składała się między innymi z przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych, którzy chętnie zabierali głos i wymieniali doświadczenia z działalności na terenie Polski i Litwy.
Podsumowaniem pierwszego dnia pobytu delegacji był udział w spotkaniu integracyjnym, które umożliwiło lepsze poznanie się uczestników projektu, wymianę kontaktów oraz dyskusje z różnych dziedzin.

18/09/2019
Drugi dzień rozpoczął się międzynarodowym forum samorządowym poświęconym zagadnieniom łączącym narody UE. Poruszono kwestie historyczne, kulturowe i migracyjne. Następnie odbyły się warsztaty etnograficzne poświęcone pomnikom mniejszości kulturowych połączone z wystawą fotograficzną prezentującą współpracę międzynarodową, pn. „Kultura łączy narody UE”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie dedykowane młodzieży dotyczące perspektyw i szans wynikających z życia w UE. Ostatnim punktem w programie było spotkanie z eurosceptykami i praca nad raportem: metody pomocy grupom zmarginalizowanym.

19/09/2019
Kolejny dzień wizyty delegacji z Grzegorzewa w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęła debata na temat Islamu – kontrowersji i obaw w oczach opinii publicznej. Następnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, pracowano również nad planem współpracy na temat promocji działań społecznych przy wsparciu finansowym UE. Debatowano dlaczego Unia Europejska przechodzi kryzys solidarności oraz dyskutowano na temat imigrantów jako symbolu zewnętrznego zagrożenia tożsamości narodowej. Wspólnie opracowano umowę „Bądźmy solidarni – współpraca w rozwiązywaniu problemów społecznych”.
Podsumowaniem dnia był koncert prezentujący polskie dziedzictwo kulturowe w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Roztocze.

20/09/2019
W czwarty dzień wizyty delegacji z Grzegorzewa zorganizowano debatę, która miała na celu rozwinięcie kwestii integracji europejskiej i działań wolontariackich na rzecz imigrantów. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim przeprowadzili konkursy dotyczące dziedzictwa kulturowego naszych gmin. Kolejnym punktem programu było spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych dotyczące działań na rzecz zrozumienia i tolerancji. Dyskusja „Przyszłość UE w czasach kryzysu społecznego” zakończono podpisaniem porozumienia „Razem budujemy tożsamość kulturową”.
Podsumowaniem czterodniowej wizyty z Grzegorzewa były rozmowy o najbliższych planach współpracy. Ustalono rewizytę przedstawicieli Miasta Tomaszów Lubelski w Grzegorzewie w celu zwrócenia uwagi społeczności lokalnej Grzegorzewa na kwestie poruszane w projekcie, ewaluację wypracowanych efektów projektu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.

FOTORELACJA
Wersja do druku Generuj PDF
---