Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
18°
Niedziela
18°
 
Sobota, 19 września 2020 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

XXI sesja VIII kadencji Rady Miasta

17.08.2020

Tomaszów Lubelski 2020-08-17

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 – w celu zachowania bezpieczeństwa obrady XX sesji dla mieszkańców będę dostępne on-line na stronie: www.tomaszow-lubelski.pl

 

INFORMACJA

      Informuję mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski, iż w dniu 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 11.00 odbędą się obrady XXI sesji VIII kadencji Rady Miasta, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Przyjęcie raportu o stanie Miasta Tomaszów Lubelski za 2019 rok i udzielenie Burmistrzowi Miasta wotum zaufania
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok
 11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2020 rok
 12. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 13. Udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy chodników przy drogach powiatowych ulic: Siwa Dolina, Leśna oraz Wyzwolenia w Tomaszowie Lubelskim
 14. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2020/2021
 15. Zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości położonych przy ul. Legionów Polskich w drodze przetargu
 16. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
 17. Zmiana uchwały Nr XVII/181/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Lubelskim zmienionej uchwałą nr XIX/210/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 maja 2020 roku
 18. Zmiana uchwały Nr XIX/209/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia statutu Tomaszowskiego Domu Kultury
 19. Zmiana uchwały Nr IX/58/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
 20. Zakończenie obrad XXI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

   
  Przewodniczący Rady Miasta
(-) Mirosław Fus

 

Zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Miasta Tomaszów Lubelski – transmisja obrazu i dźwięku z obrad Rady Miasta jest dostępna na stronie www.tomaszow-lubelski.pl a zapis archiwalny na stronie http://tomaszowlubelski.esesja.pl wybierając odpowiednie posiedzenie Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Wersja do druku Generuj PDF
---