Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Piątek, 7 października 2022 r.
Imieniny obchodzą: Maria, Marek, Sergiusz, Mirela, Krystyna

AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), Miasto ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

07.10.2022 więcej »

Informacja Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski skierowana do mieszkańców

Szanowni Państwo
Drastyczny wzrost ceny energii elektrycznej, który dotknął sektor publiczny wpłynął na konieczność wprowadzenia rozwiązań obniżających zużycie energii w wielu miastach w Polsce, w tym również w Tomaszowie Lubelskim

16.09.2022 więcej »

Obowiązek aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy mieszkańcom naszego Miasta, że w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość, jej właściciel ma obowiązek zaktualizowania tej liczby w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

08.09.2022 więcej »

„Czyste Miasto”

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski 
gorąco zaprasza Mieszkańców Miasta do udziału w organizowanej akcji porządkowania miasta pod hasłem „Czyste Miasto”

11.04.2022 więcej »

Aktualności

XLIX sesja Rady Miasta

XLIX sesja Rady Miasta30 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady XLIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski złożył sprawozdanie ze swoich prac w okresie pomiędzy sesjami, informując m.in. o aktualnie realizowanych w mieście inwestycjach.

01.10.2022 więcej »

Dotacja celowa

Miasto Tomaszów Lubelski  otrzymało dotację celową na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu pn. „Pod białą- czerwoną”

29.09.2022 więcej »

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Tomaszów Lubelski, możliwość przyjęcia zwiększonej liczby uchodźców w związku z trwającymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, przygotowania do okresu zimowego oraz wprowadzenie rozwiązań obniżających zużycie energii na terenie miasta Tomaszów Lubelski – to tematy będące przedmiotem posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

26.09.2022 więcej »

Rozpoczęto wypłaty Dodatków Węglowych

​Od dnia 23 września 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim rozpoczął wypłaty dodatków węglowych.
Kolejne wypłaty będę realizowane sukcesywnie.

23.09.2022

Wydanie mapy turystycznej „Tomaszów Lubelski i okolice”

Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra  Janusza Petera realizuje zadanie pn. Wydanie  mapy turystycznej „Tomaszów Lubelski i okolice”.

23.09.2022 więcej »

Montaż tablic oznakowania turystyczno- informacyjnego przy obiektach miasta Tomaszów Lubelski

Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra  Janusza Petera realizuje zadanie pn. „Montaż tablic oznakowania turystyczno- informacyjnego przy obiektach miasta Tomaszów Lubelski”

23.09.2022 więcej »

XLVIII sesja Rady Miasta

23 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim odbyły się obrady XLVIII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

23.09.2022 więcej »

Wystawa prezentująca efekty wdrażania Funduszy Europejskich

W dniach od 22 września do 5 października 2022 r. na Rynku Miejskim w Tomaszowie Lubelskim można zwiedzać wystawę plenerową ukazującą efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

22.09.2022 więcej »

Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim

GALERIE ZDJĘĆ I RELACJE WIDEO

21.09.2022 więcej »

Fotorelacja z uroczystości 83. rocznicy bitew pod Tomaszowem Lubelskim w dniu 17.09.2022 r.

Fotorelacja z uroczystości 83. rocznicy bitew pod Tomaszowem Lubelskim w dniu 17.09.2022 r.

19.09.2022 więcej »

RELACJA LIVE

XIV REKONSTRUKCJA Bitew pod Tomaszowem Lubelskim
RELACJA LIVE

16.09.2022

Zaproszenie

Zaproszenie na "Rekonstrukcję historyczną bitew pod Tomaszowem Lubelskim"

16.09.2022

Kryta pływalnia w Tomaszowie Lubelskim

Kryta pływalnia w Tomaszowie LubelskimInformujemy, że kryta pływalnia w Tomaszowie Lubelskim wznowi swoją działalność

24.09.2022 r. od godz. 8:00

15.09.2022 więcej »

Spotkania informacyjne

W dniu 8 września 2022 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 odbyły się spotkania informacyjne dotyczące możliwości przystąpienia miszkańców naszego miasta do projektu odnawialnych źródeł energii

09.09.2022 więcej »

Potrzebna pilna pomoc

Potrzebna pilna pomoc dla uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.
Poniżej link, który otrzymaliśmy od rodziców uczennicy z prośbą o udostępnienie:
https://pomagam.pl/gabrielabryk...
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc!

08.09.2022

Dyrektor Oddziału UNHCR w Lublinie z wizytą w Tomaszowie Lubelskim

2 września br. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski gościł Marco Procaccini, nowego kierownika Biura Terenowego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Lublinie

07.09.2022 więcej »
---