Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Środa, 21 lutego 2018 r.
Imieniny obchodzą: Eleonora, Robert, Feliks, Fortunat, Lenka

Plan pracy

RAMOWY PLAN PRACY
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA 2017 ROK
PRZYJĘTY NA XXVIII SESJI ODBYTEJ W DNIU 30 GRUDNIA 2016 ROKU

Lp. Termin
realizacji
Tematyka sesji Komisje Stałe opiniujące
1. STYCZEŃ Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta. Komisje Stałe
2. LUTY Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta. Komisje Stałe
3. MARZEC Informacja o działalności Miejskiego Zarządu Dróg oraz budowie i remontach chodników w mieście za 2016 rok – planowane zamierzenia na lata 2017-2018. Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Rozwoju i Promocji Miasta
Komisja Samorządu, Porządku Publicznego i Pomocy Społecznej
Komisja Rewizyjna
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim za 2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Samorządu, Porządku Publicznego i Pomocy Społecznej
Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta. Komisje Stałe
4. KWIECIEŃ Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2016 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Rozwoju i Promocji Miasta
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Komisja Samorządu, Porządku Publicznego i Pomocy Społecznej
Komisja Rewizyjna
Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Komisje Stałe
Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta. Komisje Stałe
5. MAJ Informacja o działalności PGKiM Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim za 2016 rok. Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Rozwoju i Promocji Miasta
Komisja Samorządu, Porządku Publicznego i Pomocy Społecznej
Komisja Rewizyjna
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki  Publicznej za 2016 rok Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta. Komisje Stałe
6. CZERWIEC Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok. Komisje Stałe
Informacja o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2016 rok. Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Realizacja uchwał podjętych przez Radę Miasta w 2016 roku. Komisje Stałe
Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta Komisje Stałe
7. SIERPIEŃ Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście za 2016 rok. Komisja Samorządu, Porządku Publicznego i Pomocy Społecznej
Komisja Rozwoju i Promocji Miasta
Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta. Komisje Stałe
8. WRZESIEŃ Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku. Komisje Stałe
Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta. Komisje Stałe
9. PAŹDZIERNIK Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2016/2017. Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta. Komisje Stałe
10. LISTOPAD Uchwalenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. Komisje Stałe
Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta. Komisje Stałe
11. GRUDZIEŃ Uchwalenie budżetu miasta na 2018 rok. Komisje Stałe
Uchwalenie planu pracy Rady Miasta na 2018 rok. Komisje Stałe
Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych.  
Sprawy wynikające z bieżącej działalności miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus

Wersja do druku Generuj PDF
---