Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Niedziela, 17 lutego 2019 r.
Imieniny obchodzą: Aleksy, Łukasz, Zbigniew, Donat, Gizela

Wydziały

 
Wydział Administracyjny
Wydział Budżetu i Finansów
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Wydział Inwestycji i Rozwoju
Straż Miejska
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Gospodarki Komunalnej
Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i handlu
Samodzielne stanowisko ds. koordynowania funduszy zewnętrznych
Wydział Administracyjny
Siedziba:  ul. Lwowska 57
1.   imię i nazwisko Janusz Brodowski
 funkcja Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew.40, pok.19 /1 piętro/
2.   imię i nazwisko Małgorzata Trzeciak
 funkcja Z-ca Naczelnika Wydziału
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew.34 pok.30 /1 piętro/
3.   imię i nazwisko Monika Teterycz
 funkcja Inspektor ds. obsługi Rady Miasta
 nr telefonu i pokoju 664-29-49, 664-37-40, wew.38, pok.31 /1 piętro/
4.   imię i nazwisko Agnieszka Franczak
 funkcja Inspektor ds. pracowniczych i obsługi komisji  stałych Rady Miasta
 nr telefonu i pokoju 664-29-49, 664-37-40, wew.38, pok.31 /1 piętro/
5.   imię i nazwisko Janusz Gontarz
 funkcja Starszy informatyk, administrator bezpieczeństwa informacji
 nr telefonu 664-37-40 wew. 54 pok.8 /parter/
6.   imię i nazwisko Sylwia Skorupska
 funkcja Podinspektor ds. organizacyjno-kancelaryjnych
 nr telefonu i pokoju 664-37-40, wew.31,77 pok.23 /1 piętro/
7.   imię i nazwisko Bogusław Stawarski
 funkcja Podinspektor ds. gospodarczych
 nr telefonu i pokoju  664-39-32 lub 664-37-40, wew.35,
pok.20 /1 piętro/
8.   imię i nazwisko Tomasz Franczak
 funkcja Konserwator sprzętu komputerowego, inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew.54 pok.8 /parter/
9.   imię i nazwisko Leszek Wenc
 funkcja Kierowca
 nr telefonu i pokoju  664-39-32 wew.52, pok.2 /parter/
10.   imię i nazwisko Mirosław Janiuk
 funkcja Konserwator
 nr telefonu i pokoju  664-39-32 wew.57 pok.12 /parter/
11.   imię i nazwisko Krzysztof Świderek
 funkcja Goniec
 nr telefonu i pokoju  664-39-32
12.   imię i nazwisko Henryka Truś
Alina Kłos
Irena Dżugaj
 funkcja Sprzątaczka
 nr telefonu i pokoju  664-39-32 wew.63 pok.15b /parter/

Wydziały
Wydział Budżetu i Finansów
Siedziba:  ul. Lwowska 57
1.   imię i nazwisko Renata Sitarczyk
 funkcja Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 lub 664-39-20 wew.47 pok.6 /parter/
2.   imię i nazwisko Sylwia Wyszyńska
 funkcja Inspektor ds. wymiaru podatków  i spraw  finansowych
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew.65, pok.10 /parter/
3.   imię i nazwisko Henryka Szteinmiller
 funkcja Inspektor ds. wymiaru podatków i spraw  finansowych
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew.46 pok.9 /parter/
4.   imię i nazwisko Grażyna Lizut
 funkcja Podinspektor ds. księgowości podatkowej i spraw  finansowych
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew.46 pok.9 /parter/
5.   imię i nazwisko Marzena Zielińska
 funkcja Inspektor ds. księgowości podatkowej i spraw  finansowych
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew.65 pok.10 /parter/
6.   imię i nazwisko Agnieszka Lomber
 funkcja Inspektor ds. ewidencji i kontroli opłat za odbiór odpadów komunalnych
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew.56 pok.7 /parter/
7.   imię i nazwisko Danuta Dyniec
 funkcja Inspektor ds. księgowości podatkowej
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew.46 pok.9 /parter/
8.   imię i nazwisko Albina Nowakiewicz-Pudełko
 funkcja Inspektor ds. obsługi kasowej
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew.36 kasa UM /parter/
9.   imię i nazwisko Małgorzata Pióro
 funkcja Inspektor ds. płac
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew. 41 pok.11 /parter/
10.   imię i nazwisko Aneta Herda
 funkcja Inspektor ds. księgowości budżetowej
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew. 48, pok. 5 /parter/
11.   imię i nazwisko Luiza Myszkowska
 funkcja Podinspektor ds. księgowości budżetowej
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew. 48, pok. 5 /parter/
12.   imię i nazwisko Renata Łysko
 funkcja Inspektor ds. ewidencji i kontroli opłat za odbiór odpadów komunalnych
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew. 56, pok. 7 /parter/
13.   imię i nazwisko Dorota Pleskacz
 funkcja Podinspektor ds. wymiaru podatków i spraw finansowych
 nr telefonu i pokoju  664-39-20 lub 664-37-40 wew. 46, pok. 9 /parter/

Wydziały
Wydział Spraw Obywatelskich
Siedziba:  ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko Andrzej Lisikiewicz
 funkcja Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju  664-28-87 wew.59, pok.11 /1 piętro/
2.   imię i nazwisko Andrzej Grzeszczuk
 funkcja Inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum zakładowego
 nr telefonu i pokoju  664-28-87 wew.53, pok.12 /1 piętro/
3.   imię i nazwisko Elżbieta Kotowicz
 funkcja Inspektor ds. dowodów osobistych
 nr telefonu i pokoju 664-28-87 wew.53, pok.12 /1 piętro/

Wydziały
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Siedziba:  ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko Henryk Nowosad
 funkcja Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-39-93, wew.25, pok.1 /parter/
2.   imię i nazwisko Jarosław Antoszewski
 funkcja Podinspektor ds. obronnych i promocji
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-39-93, wew.24, pok.3 /parter/
3.   imię i nazwisko Anna Sieradzka
 funkcja Inspektor ds. oświaty i kultury
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-39-93, wew.21, pok.2 /parter/
4.   imię i nazwisko Sławomir Kędra
 funkcja Podinspektor ds. oświaty, sportu i spraw społecznych
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-39-93, wew.22, pok.2 /parter/
5.   imię i nazwisko Monika Nocek
 funkcja Inspektor ds. funduszy zewnętrznych
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-39-93, wew. 21, pok.2 /parter/
6.   imię i nazwisko Małgorzata Kostrubiec
 funkcja Pomoc administracyjna
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-39-93, wew. 24, pok. 3 /parter/

Wydziały
Wydział Inwestycji i Rozwoju
Siedziba:  ul. Lwowska 57
1.   imię i nazwisko Marcin Zieliński
 funkcja Naczelnik Wydziału
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 44 pok.27 /1 piętro/
2.   imię i nazwisko Grażyna Dmitroca
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 45 pok.26 /1 piętro/
 funkcja Inspektor ds. budownictwa
3.   imię i nazwisko Andrzej Sigłowa
 funkcja Podinspektor ds. inwestycji
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 43 pok.28 /1 piętro/
4.   imię i nazwisko Agnieszka Gęborys
 funkcja Podinspektor ds. planowania przestrzennego
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 43 pok.28 /1 piętro/
5.   imię i nazwisko Agnieszka Dyjak
 funkcja Inspektor ds. ochrony środowiska
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 45 pok.26 /1 piętro/
6.   imię i nazwisko Dorota Liput
 funkcja Podinspektor ds. ochrony środowiska
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 45 pok.26 /1 piętro/
7.   imię i nazwisko Marek Kiełbasa
 funkcja Inspektor ds. zamówień publicznych
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 42 pok.29 /1 piętro/
8.   imię i nazwisko Bartosz Koperwas
 funkcja Młodszy referent ds. budownictwa
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 42 pok.29 /1 piętro/

Wydziały
Straż Miejska
Siedziba:  ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko Mieczysław Gałan
 funkcja Komendant Straży Miejskiej
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 60 pok.19 /2 piętro/
2.   imię i nazwisko Leszek Petela
 funkcja Starszy Inspektor Straży Miejskiej
 nr telefonu i pokoju  664-37-40 wew. 60 pok.18 /2 piętro/

Wydziały
Urząd Stanu Cywilnego
Siedziba:  ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko Wiesława Jakubiak
 funkcja Kierownik USC
 nr telefonu i pokoju  664-27-05 wew.51, pok.15 /1 piętro/
2.   imię i nazwisko Maria Kobiałka
 funkcja Z-ca Kierownika USC
 nr telefonu i pokoju  664-27-05 wew.50, pok.16 /1 piętro/
3.   imię i nazwisko Małgorzata Pacuła
 funkcja Młodszy referent ds. USC
 nr telefonu i pokoju  664-27-05 wew.49, pok.16 /1 piętro/
4.   imię i nazwisko Beata Przybylska
 funkcja Podinspektor ds. USC
 nr telefonu i pokoju  664-27-05 wew.49, pok.16 /1 piętro/

Wydziały
Wydział Gospodarki Komunalnej
Siedziba:  ul. Lwowska 53
1.   imię i nazwisko Jadwiga Światowiec
 funkcja Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-25-70, wew. 29, pok.10 /parter/
2.   imię i nazwisko Bożena Służewska
 funkcja Inspektor ds. mieszkaniowych
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-25-70, wew. 28, pok.9 /parter/
3.   imię i nazwisko Anna Góra
 funkcja Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-25-70, wew. 27, pok.8 /parter/
4.   imię i nazwisko Zofia Wróbel
 funkcja Inspektor ds. gospodarki gruntami
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-25-70, wew. 27, pok.8 /parter/
5.   imię i nazwisko Irmina Sapała
 funkcja Inspektor ds. gminnego zasobu nieruchomości
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-25-70, wew. 27, pok.8 /parter/
6.   imię i nazwisko Andrzej Krzaczkowski
 funkcja Inspektor ds. komunalnych i ds. bhp
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-25-70, wew. 26, pok.5 /parter/
7.   imię i nazwisko Małgorzata Kupicz
   funkcja Młodszy referent ds. gospodarki komunalnej
   nr telefonu i pokoju  (084) 664-25-70, wew. 28, pok.9 /parter/

Wydziały
Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i handlu
1.   imię i nazwisko Barbara Drapała
 funkcja Inspektor ds. działalności gospodarczej i handlu
 nr telefonu i pokoju  (084) 664-37-40 wew. 23, ul. Lwowska 53, pok.7 /parter/

Wydziały
Samodzielne stanowisko ds. koordynowania funduszy zewnętrznych
1.   imię i nazwisko Elżbieta Bitkowska
 funkcja Inspektor ds. koordynowania funduszy zewnętrznych
 nr telefonu 664-39-32 lub 664-37-40, wew.35,
pok.20 /1 piętro/
Wersja do druku Generuj PDF
---