Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 20 maja 2019 r.
Imieniny obchodzą: Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

VII sesja VIII kadencji Rady Miasta

05.04.2019

Tomaszów Lubelski 2019-04-05

Z A P R O S Z E N I E

     Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach VII sesji VIII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 12 kwietnia 2019 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad VII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim za 2018 rok z uwzględnieniem informacji o współpracy z organizacjami pożytku publicznego
 10. Przyjęcie informacji z działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim za 2018 rok oraz planowane zamierzenia na lata 2019 – 2020
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego za rok 2018”
 12. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2019 rok
 13. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 14. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację przedsięwzięcia pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii oraz modernizacja oświetlenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim”
 15. Umorzenie postępowania dotyczącego petycji zgłoszonej przez rodziców uczniów klasy VI a Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelski
 16. Ustalenie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
 17. Zmiana uchwały nr V/44/2019 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2019 rok
 18. Wyrażenie zgody na zwrot nieruchomości położonej w Tomaszowie Lubelskim u zbiegu ulic Aleja Sportowa, Ordynacka nabytej w drodze darowizny na rzecz Powiatu Tomaszowskiego
 19. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cmentarza Komunalnego przy ulicy Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim
 20. Zakończenie obrad VII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
  Przewodniczący Rady Miasta
(-) Mirosław Fus

Zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Miasta Tomaszów Lubelski – transmisja obrazu i dźwięku z obrad Rady Miasta jest dostępna na stronie www.tomaszow-lubelski.pl a zapis archiwalny na stronie http://tomaszowlubelski.esesja.pl wybierając odpowiednie posiedzenie Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Wersja do druku Generuj PDF
---