Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Środa, 24 kwietnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Aleksy, Horacy, Horacja, Grzegorz, Aleksander, Bona, Jerzy

XLIV SESJA RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

22.06.2018

XLIV SESJA RADY MIASTA
TOMASZÓW LUBELSKI

      W dniu 22 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XLIV sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

      W pierwszej części sesji Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności, poinformował, m.in. o inwestycjach realizowanych na terenie miasta:

 • Rozpoczęciu prac przy przebudowie ulicy Norwida
 • Rozpoczęciu drugiego etapu budowy kanalizacji burzowej na ul. Zamojskiej
 • Wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy na rewitalizację „Zielonego Rynku”
 • Zakończeniu remontu ul. Asnyka
 • Trwających pracach przy rozbudowie socjalnego bloku mieszkalnego przy ul. Zamojskiej
 • Kontynuacji kolejnego etapu kompleksowego remontu Cmentarza Wojennego 1939 r. przy ul. Lwowskiej

      Ponadto Burmistrz Miasta poinformował o rozpoczęciu działalności Punktu Konsultacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków koło w Tomaszowie Lubelskim uruchomionego dzięki wsparciu i zaangażowaniu Władz Miasta Tomaszowa Lubelskiego.

      Radny Jacek Pawłucki złożył rezygnację z mandatu radnego. Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski i Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski złożyli podziękowania za wkład pracy na rzecz samorządności lokalnej w podziękowaniu. Natomiast Burmistrz Wojciech Żukowski wręczył Panu Jackowi Pawłuckiemu powołanie na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim.

      W kolejnej części sesji Radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2017 rok oraz jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

      Następnie Radni uchwalili uchwały w sprawie:

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Tomaszów Lubelski za 2017 rok.
 2. Informacji o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2017 rok.
 3. Wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2018 rok.
 4. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski.
 6. Zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Usprawnienie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
 7. Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania budowy i przebudowy chodników przy drogach powiatowych ulicy M.C. Skłodowskiej oraz Wyzwolenia w Tomaszowie Lubelskim.
 8. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 188 ark. 20 położonej przy ul. Traugutta w Tomaszowie Lubelskim na okres powyżej 3 lat.
 9. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy – części działek nr 271/2 ark. 22 położonej przy ul. Króla Zygmunta, o pow. 15 m2, nr 215/6 ark. 12 położonej przy ul. Rynek, o pow. 12 m2, nr 14 ark. 29 (teren w Parku im. Augusta Krzyżanowskiego) o pow. 36 m2 na okres do trzech lat.

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

Wersja do druku Generuj PDF
---