Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 25 marca 2019 r.
Imieniny obchodzą: Mariola, Wieńczysław, Maria, Ireneusz, Bolek, Cezaryna

Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. J. Brzechwy

07.06.2018

Poświęcenie i otwarcie podjazdu i urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 im. J. Brzechwy

W dniu 6 czerwca 2018 roku dokonano uroczystego poświecenie i otarcia pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku nr 19. Środki pozyskano w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Projekt pt. „Przedszkole bez barier” z PFRON 28%, a pozostałą kwotę dołożyło Miasto Tomaszów Lub. Łączny koszt realizacji projektu ok. 70 000 zł.

Dziękujemy Panu Wojciechowi Żukowskiemu Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski za pomoc w pozyskaniu środków. Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta za nadzorowanie inwestycji – budowy pochylni - Panu Marcinowi Zielińskiemu Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju i Panu Andrzejowi Sigłowa podinspektorowi ds. inwestycji.

Następnie poświęcono i otwarto „Zieloną salę zajęć”. Środki na zakup urządzeń pozyskano z subwencji z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału który jest priorytetowym zadaniem przedszkola 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, zakupu urządzenia na plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Do zakupu urządzeń dołożył się Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego.

Przedszkolaki długo czekały na nowoczesne urządzenie, nic więc dziwnego, że na twarzach maluchów widniał zachwyt i wielka radość z nowych atrakcyjnych urządzeń. Dzieci bardzo dzielnie spisały się w roli gospodarzy uroczystości. Przywitały wierszem przybyłych gości, a w słowach zrelacjonowały swoją wdzięczność oraz podziękowania za nowy plac zabaw i podjazd.

W otwarciu pochylni i kolorowych urządzeń na placu zabaw, udział wzięli Wojciech Żukowski - Burmistrz Miasta Tomaszów Lub., Ks. dziekan Grzegorz Chabros Proboszcz Parafii Świętego Józefa, Radni Rady Miasta: Jacek Pawłucki, Ryszard Koprowski, Jan Lisikiewicz, Dariusz Krech dyrektor TDK, Witold Pitura dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich, Teresa Koszel Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 Sportowo Artystyczna Akademia Uśmiechu w Tomaszowie Lubelskim, Maria Majak Rebizant Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lub., Małgorzata Ziejewska przewodnicząca Rady Rodziców, nauczycielki i dzieci z grupy integracyjnej.

Po krótkim wystąpieniu dzieci przyszedł czas na przemówienia. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Przedszkola Maria Piasecka powiedziała : w przedszkolu w roku szkolnym 2017-2018 jest jedna grupa integracyjne. Mając na uwadze potrzeby środowiska, zrozumienie Burmistrza Tomaszowa Lub. od 1.09.2018 r. będą już dwie grupy integracyjne. Dziękuję Panu Burmistrzowi za ogromne zaangażowanie i wyjątkową życzliwość z jaką spotkaliśmy się przy realizacji tego działania. Na kolorową „Zieloną salę zajęć” i podjazd dla osób niepełnosprawnych czekaliśmy długo. Cieszymy się, że dzieci będą miały gdzie spędzić czas w atrakcyjny i ciekawy sposób oraz bezpiecznie wchodzić do przedszkola.

Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Tomaszowa Wojciech Żukowski, który :wyraził radość z widoku roześmianych twarzyczek dzieci, cieszących się z nowych urządzeń, podkreślił, że urządzenia mają służyć bezpiecznej zabawie. Na koniec swojej wypowiedzi powiedział, że uśmiech na twarzach dzieci jest najlepszym podziękowaniem dla wszystkich zaangażowanych w jego powstanie.

Żeby jeszcze bardziej osłodzić maluchom ten dzień Pan Burmistrz przekazał na ręce Pni Dyrektor słodycze dla wszystkich przedszkolaków. Po uroczystym przecięciu wstęgi przyszedł czas na wspólną zabawę z zaproszonymi gośćmi.

FOTORELACJA

Wersja do druku Generuj PDF
---